difference w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła difference w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

difference [Brit ˈdɪf(ə)r(ə)ns, Am ˈdɪf(ə)rəns] RZECZOW.

1. difference (dissimilarity):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła difference w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
déphasage ELECTRON, PHYS

difference w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła difference w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła difference w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

difference Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文