aside w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła aside w angielski»francuski słowniku

I.aside [Brit əˈsʌɪd, Am əˈsaɪd] RZECZOW. (gen)

II.aside [Brit əˈsʌɪd, Am əˈsaɪd] PRZYSŁ.

1. aside (to one side):

I.brush aside CZASOW. [Brit brʌʃ -, Am brəʃ -] (brush aside [sth/sb], brush [sb/sth] aside)

I.cast aside CZASOW. [Brit kɑːst -, Am kæst -] (cast aside [sth/sb], cast [sth/sb] aside)

I.put aside CZASOW. [Brit pʊt -, Am pʊt -] (put aside [sth], put [sth] aside)

I.draw aside CZASOW. [Brit drɔː -, Am drɔ -] (draw [sth] aside, draw aside [sth])

I.set aside CZASOW. [Brit sɛt -, Am sɛt -] (set [sth] aside, set aside [sth])

I.lay aside CZASOW. [Brit leɪ -, Am leɪ -] (lay aside [sth], lay [sth] aside)

I.leave aside CZASOW. [Brit liːv -, Am liv -] (leave [sth] aside, leave aside [sth])

aside w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła aside w angielski»francuski słowniku

aside Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

qc mis(e) à part
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文