gift w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła gift w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

1. gift (present):

cadeau m (from de, to à)
fig it was a gift of a goal inf

gift aid [ˈɡɪft eɪd, Amˈɡɪft ˌeɪd] RZECZOW. Brit

I.gift wrap [Brit, Am ˈɡɪft ˌræp] RZECZOW. a. gift wrapping

Tłumaczenia dla hasła gift w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

gift w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła gift w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła gift w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

gift Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文