sth w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła sth w francuski»angielski słowniku

bath [bat] PRZYMIOT. inv inf, dated

1. math → maths

2. math → mathématique

Zobacz też maths, mathématique

maths [mat] RZECZOW. fpl inf abbr

I.mathématique [matematik] PRZYMIOT.

STO → Service du travail obligatoire

auto-stop, autostop [otostɔp] RZECZOW. m

sth w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła sth w francuski»angielski słowniku

I.stop [stɔp] WYKRZYK. (halte, dans un télégramme)

I.non-stop [nɔnstɔp] PRZYMIOT. inv

II.non-stop [nɔnstɔp] RZECZOW. m inv

est-allemand(e) [ɛstalmɑ̃, ɑ̃d] PRZYMIOT.

I.sud-est [sydɛst] inv RZECZOW. m

II.sud-est [sydɛst] inv PRZYMIOT.

fast-food, fastfood [fastfud] <fast-foods> RZECZOW. m

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文