l'intérêt w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła l'intérêt w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

3. intérêt (avantage, utilité):

y a intérêt! inf
you bet! inf

Tłumaczenia dla hasła l'intérêt w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

l'intérêt w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła l'intérêt w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. intérêt (attention, importance, attrait):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła l'intérêt w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

l'intérêt Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

à un intérêt de 5 %

l'intérêt Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文