certain w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła certain w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.certain (certaine) [sɛʀtɛ̃, ɛn] PRZYMIOT.

2. certain (indiscutable):

II.certain (certaine) [sɛʀtɛ̃, ɛn] PRZYMIOT. indéf attr

1. certain (mal défini):

III.certains,certaines PRZYMIOT.

Tłumaczenia dla hasła certain w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

certain w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła certain w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.certain(e) [sɛʀtɛ̃, ɛn] PRZYMIOT.

II.certain(e) [sɛʀtɛ̃, ɛn] PRZYMIOT. indéf

III.certain(e) [sɛʀtɛ̃, ɛn] ZAIMEK pl

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła certain w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
to be sure form

certain Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文