manière w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła manière w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.manière [manjɛʀ] RZECZOW. ż

1. manière (façon):

in such a way that

maniéré (maniérée) [manjeʀe] PRZYMIOT.

Tłumaczenia dla hasła manière w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

manière w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła manière w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. manière (façon):

Tłumaczenia dla hasła manière w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

manière Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文