measures w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła measures w angielski»francuski słowniku

4. measure (qualified amount, extent) fig:

un/-e certain/-e

5. measure (way of estimating, indication):

II.measure up CZASOW. [Brit ˈmɛʒə -, Am ˈmɛʒər -] (measure up [sth])

I.measure off CZASOW. [Brit ˈmɛʒə -, Am ˈmɛʒər -] (measure off [sth])

I.measure out CZASOW. [Brit ˈmɛʒə -, Am ˈmɛʒər -] (measure out [sth])

measures w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła measures w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła measures w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

measures Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

measures Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文