efficiency w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła efficiency w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

efficiency [Brit ɪˈfɪʃ(ə)nsi, Am əˈfɪʃənsi] RZECZOW.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
prodigieux/-ieuse

Tłumaczenia dla hasła efficiency w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

efficiency w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła efficiency w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła efficiency w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

efficiency Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

efficiency z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文