before w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła before w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

1. before (earlier than):

II.before [Brit bɪˈfɔː, Am bəˈfɔr] PRZYMIOT.

III.before [Brit bɪˈfɔː, Am bəˈfɔr] PRZYSŁ. (at an earlier time)

IV.before [Brit bɪˈfɔː, Am bəˈfɔr] SPÓJNIK

I.lay before CZASOW. [Brit leɪ -, Am leɪ -] (lay [sth] before sb)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła before w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

before w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła before w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła before w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

before Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文