low w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła low w angielski»francuski słowniku

I.low-down [Brit ˈləʊdaʊn, Am ˈloʊdaʊn] inf RZECZOW.

II.low-down [Brit ˈləʊdaʊn, Am ˈloʊdaʊn] inf PRZYMIOT.

low-key [Brit ləʊˈkiː, Am ˈloʊ ˈˌki] PRZYMIOT.

low w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła low w angielski»francuski słowniku

low Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

low z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文