inférieur w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła inférieur w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.inférieur (inférieure) [ɛ̃feʀjœʀ] PRZYMIOT.

3. inférieur (en valeur):

lower (à than)

II.inférieur (inférieure) [ɛ̃feʀjœʀ] RZECZOW. m (ż)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła inférieur w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

inférieur w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła inférieur w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.inférieur(e) [ɛ̃feʀjœʀ] PRZYMIOT.

II.inférieur(e) [ɛ̃feʀjœʀ] RZECZOW. m(ż)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła inférieur w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

inférieur Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文