notes w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła notes w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

3. noter (évaluer):

to mark Brit
to give a mark to Brit
to mark out of 20 Brit

1. note (facture):

to pay a bill Brit
to pay a check Am

3. note (évaluation):

mark Brit
to give sb a good mark Brit
fail mark Brit

bloc-note <pl blocs-notes> [blɔknɔt] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła notes w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

notes w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła notes w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

bloc-notes <blocs-notes> [blɔknɔt] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła notes w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

notes Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

mark book Brit

notes z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文