faut w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła faut w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też falloir

1. falloir:

2. falloir:

3. falloir:

Zwroty:

1. falloir:

2. falloir:

3. falloir:

Zwroty:

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła faut w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

faut w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła faut w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

faut indic prés de falloir

Zobacz też falloir

II.falloir [falwaʀ] irr CZASOW. zwrotny impers (manquer)

II.falloir [falwaʀ] irr CZASOW. zwrotny impers (manquer)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła faut w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

faut Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

love me, love my dog prov
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文