fruits w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła fruits w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

4. fruit (de mur, barrage, canal):

fruit CONSTR, ENGIN
fruit confit GASTR
fruit de la passion BOT, GASTR
fruit sec GASTR
fruits de mer GASTR
fruits rouges GASTR
fruits rouges GASTR
fruits au sirop GASTR
fruits au sirop GASTR

Tłumaczenia dla hasła fruits w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
producteur/-trice m/ż de fruits

fruits w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła fruits w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła fruits w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
marchand(e) m (ż) de fruits

fruits Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

marchand(e) m (ż) de fruits
to achieve the wherewithal of one's labour REL soutenu przykł
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文