fleurs w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła fleurs w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

pique-fleurs, pique-fleur <pl pique-fleurs> [pikflœʀ] RZECZOW. m

1. fleur BOT:

Zwroty:

faire une fleur à qn inf
to do sb a favour Brit

chou-fleur <pl choux-fleurs> [ʃuflœʀ] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła fleurs w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

fleurs w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła fleurs w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

chou-fleur <choux-fleurs> [ʃuflœʀ] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła fleurs w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

fleurs Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文