bed w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła bed w angielski»francuski słowniku

1. bed (place to sleep):

lit m
to take to one's bed dated
her bed of pain liter

II.bed <part prés bedding; prét, part passé bedded> [Brit bɛd, Am bɛd] CZASOW. przech.

bed w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła bed w angielski»francuski słowniku

bed Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文