commencer w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła commencer w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. commencer (entreprendre):

Zobacz też charité, bête

1. bête (pas intelligent):

bête à bon Dieu ZOOL
bête à bon Dieu ZOOL
bête à concours inf
bête à cornes ZOOL
bête de somme ZOOL

Tłumaczenia dla hasła commencer w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

commencer w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła commencer w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła commencer w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

commencer Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文