freak w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła freak w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

III.freak [Brit friːk, Am frik] CZASOW. nieprzech. inf a. freak out (get upset)

II.freak out CZASOW. [Brit friːk -, Am frik -] inf (freak [sb] out, freak out [sb]) (upset)

Tłumaczenia dla hasła freak w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

freak w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła freak w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła freak w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

freak Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文