computer w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła computer w angielski»francuski słowniku

computer [Brit kəmˈpjuːtə, Am kəmˈpjudər] RZECZOW.

computer w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła computer w angielski»francuski słowniku

computer Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文