feed w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła feed w angielski»francuski słowniku

II.feed <prét, part passé fed> [Brit fiːd, Am fid] CZASOW. przech.

III.feed <prét, part passé fed> [Brit fiːd, Am fid] CZASOW. nieprzech.

I.feed back CZASOW. [Brit fiːd -, Am fid -] (feed [sth] back, feed back [sth])

feed w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła feed w angielski»francuski słowniku

feed Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

licence [or license Am ] fee

feed z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła feed w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文