parents w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła parents w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.parent (parente) [paʀɑ̃, ɑ̃t] PRZYMIOT.

II.parent (parente) [paʀɑ̃, ɑ̃t] RZECZOW. m (ż)

IV.parent (parente) [paʀɑ̃, ɑ̃t]

beaux-parents [bopaʀɑ̃] RZECZOW. mpl

grands-parents [ɡʀɑ̃paʀɑ̃] RZECZOW. mpl

arrière-grands-parents [aʀjɛʀɡʀɑ̃paʀɑ̃] RZECZOW. mpl

beau-parent <pl beaux-parents> [bopaʀɑ̃] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła parents w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

parents w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła parents w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła parents w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

parents Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

parents Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文