honte w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła honte w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. honte (gêne):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła honte w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
la honte! inf

honte w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła honte w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła honte w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
shame a. iron
to my shame ...
honte à moi ...

honte Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

(c'est) la honte! inf

honte Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文