questions w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła questions w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

question [kɛstjɔ̃] RZECZOW. ż

1. question (interrogation):

2. question:

of course! iron
no way! inf

Tłumaczenia dla hasła questions w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

questions w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła questions w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

question [kɛstjɔ̃] RZECZOW. ż

question-piège <questions-pièges> [kɛstjɔ̃pjɛʒ] RZECZOW. ż

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła questions w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

questions Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文