making w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła making w angielski»francuski słowniku

making [Brit ˈmeɪkɪŋ, Am ˈmeɪkɪŋ] RZECZOW.

1. making (creation, manufacture):

Zobacz też watchmaking, matchmaking

making w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła making w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła making w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

making Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文