se w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła se w francuski»angielski słowniku

se, s' before vowel or mute h [sə, s] ZAIMEK OSOBOWY

dessaper, désaper <se dessaper,se désaper> [desape] CZASOW. zwrotny inf

repaître, repaitre <se repaître,se repaitre> [ʀəpɛtʀ] CZASOW. zwrotny

III.se généraliser CZASOW. zwrotny

5. ficher (mettre) inf:

to can sb Am inf

Zobacz też camp

se w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła se w francuski»angielski słowniku

se <devant voyelle ou h muet s'> [sə] ZAIMEK pers

I.ramollir [ʀamɔliʀ] CZASOW. przech. (rendre mou)

II.ramollir [ʀamɔliʀ] CZASOW. zwrotny se ramollir

II.resserrer [ʀ(ə)seʀe] CZASOW. zwrotny se resserrer

II.défoncer [defɔ̃se] CZASOW. zwrotny se défoncer

II.secouer [s(ə)kwe] CZASOW. zwrotny inf se secouer

II.renouveler [ʀ(ə)nuv(ə)le] CZASOW. zwrotny se renouveler

II.dévaluer [devalɥe] CZASOW. zwrotny se dévaluer

II.restreindre [ʀɛstʀɛ̃dʀ] irr CZASOW. zwrotny se restreindre

II.façonner [fasɔne] CZASOW. zwrotny se façonner

se Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

if the cap fits, wear it Brit prov

se Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文