oreilles w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła oreilles w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

pince-oreilles, pince-oreille <pl pince-oreilles> [pɛ̃sɔʀɛj] RZECZOW. m

1. oreille ANAT:

Zwroty:

to give sb a ticking off Brit inf

Zobacz też sourd, puce, fendre, dormir, affamer, affamé

I.sourd (sourde) [suʀ, suʀd] PRZYMIOT.

II.sourd (sourde) [suʀ, suʀd] RZECZOW. m (ż)

IV.sourd (sourde) [suʀ, suʀd]

1. dormir PHYSIOL:

I.affamé (affamée) [afame] CZASOW. pp

affamé → affamer

II.affamé (affamée) [afame] PRZYMIOT.

III.affamé (affamée) [afame] RZECZOW. m (ż) lit, iron

bouche-à-oreille <pl bouche-à-oreille> [buʃaɔʀɛj] RZECZOW. m

perce-oreille <pl perce-oreilles> [pɛʀsɔʀɛj] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła oreilles w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

oreilles w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła oreilles w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zwroty:

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła oreilles w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

oreilles Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文