ring w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła ring w angielski»francuski słowniku

III.ring <prét rang, part passé rung> [Brit rɪŋ, Am rɪŋ] CZASOW. nieprzech.

ring w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła ring w angielski»francuski słowniku

ring Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

ring z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文