piste w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła piste w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

3. piste SPORT:

en piste! fig

hors-piste <pl hors-piste, hors-piste> [ˈɔʀpist] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła piste w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

piste w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła piste w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

hors-piste [´ɔʀpist] RZECZOW. m inv

Tłumaczenia dla hasła piste w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

piste Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文