way w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła way w angielski»francuski słowniku

1. way (route, road):

2. way (direction):

3. way (space in front, projected route):

4. way (distance):

5. way (manner of doing something):

6. way (respect, aspect):

7. way (custom, manner):

8. way (will, desire):

two-way [Brit tuːˈweɪ, Am ˈtu ˈˌweɪ] PRZYMIOT.

under way [Brit ˌʌndə ˈweɪ, Am ˌəndərˈweɪ] PRZYMIOT.

I.one-way [Brit wʌnˈweɪ, Am ˈwən ˈˌweɪ] PRZYMIOT.

II.one-way [Brit wʌnˈweɪ, Am ˈwən ˈˌweɪ] PRZYSŁ.

part way [Brit, Am ˈpɑrtˌweɪ, ˌpɑrtˈweɪ] PRZYSŁ.

way-out [Brit weɪˈaʊt, Am ˈˌweɪ ˈaʊt] PRZYMIOT. inf

way w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła way w angielski»francuski słowniku

1. way (route, path):

2. way (facing direction):

5. way (distance):

6. way (manner):

Zwroty:

way Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

way Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文