only w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła only w angielski»francuski słowniku

I.only [Brit ˈəʊnli, Am ˈoʊnli] SPÓJNIK (but)

1. only (exclusively):

4. only (merely):

5. only (just):

Zobacz też if, name, first name

I.if [Brit ɪf, Am ɪf] SPÓJNIK If is almost always translated by si, except in the case of a very few usages which are shown below.

1. if (in the event that, supposing that):

1. name (title):

nom m

I.if [Brit ɪf, Am ɪf] SPÓJNIK If is almost always translated by si, except in the case of a very few usages which are shown below.

1. if (in the event that, supposing that):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
piétonnier/-ière, piéton/-onne

only w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła only w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła only w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

only Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文