doutes w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła doutes w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

douter przech. obj.indir.:

elle ne doute de rien inf! iron

douter zwrotny:

obviously! iron

2. doute (soupçon):

Zobacz też abstenir

abstenir <s'abstenir> [apstəniʀ] CZASOW. zwrotny

Tłumaczenia dla hasła doutes w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
doutes mpl

doutes w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła doutes w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła doutes w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

doutes Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文