occasion w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła occasion w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.occasion [Brit əˈkeɪʒ(ə)n, Am əˈkeɪʒən] RZECZOW.

1. occasion (particular time):

II.occasion [Brit əˈkeɪʒ(ə)n, Am əˈkeɪʒən] CZASOW. przech. form

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
heureux/-euse

Tłumaczenia dla hasła occasion w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

occasion w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła occasion w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
discret(-ète)

Tłumaczenia dla hasła occasion w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

occasion Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文