special w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła special w angielski»francuski słowniku

I.special [Brit ˈspɛʃ(ə)l, Am ˈspɛʃəl] RZECZOW.

5. special Brit → special constable

II.special [Brit ˈspɛʃ(ə)l, Am ˈspɛʃəl] PRZYMIOT.

Zobacz też special constable

special w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła special w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
envoyé(e) m (ż) spécial

Tłumaczenia dla hasła special w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

special Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to be on special offer Aus, Brit

special Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła special w francuski»angielski słowniku

special z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła special w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文