plat w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła plat w francuski»angielski słowniku

I.plat (plate) [pla, plat] PRZYMIOT.

plat de nouilles inf péj
drip inf, péj
plates côtes GASTR

Zobacz też vengeance, couture

vengeance [vɑ̃ʒɑ̃s] RZECZOW. ż

I.couture [kutyʀ] PRZYMIOT. inv

accroche-plat <pl accroche-plat, accroche-plats> [akʀɔʃpla] RZECZOW. m

passe-plat <pl passe-plats> [paspla] RZECZOW. m

couvre-plat <pl couvre-plats> [kuvʀəpla] RZECZOW. m

chauffe-plat <pl chauffe-plat, chauffe-plats> [ʃofpla] RZECZOW. m

extra-plat (extra-plate) <pl extra-plats, extra-plates> [ɛkstʀapla, at] PRZYMIOT.

plat-bord <pl plats-bords> [plabɔʀ] RZECZOW. m

pied-plat <pl pieds-plats> [pjepla] RZECZOW. m

dessous-de-plat <pl dessous-de-plat> [d(ə)sudpla] RZECZOW. m

monte-plats, monte-plat <pl monte-plats> [mɔ̃tpla] RZECZOW. m

plat w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła plat w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

passe-plat <passe-plats> [pɑspla] RZECZOW. m

chauffe-plat <chauffe-plats> [ʃofpla] RZECZOW. m

dessous-de-plat [d(ə)sud(ə)pla] RZECZOW. m inv

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła plat w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

plat Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文