fish w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła fish w angielski»francuski słowniku

I.fish <pl fish, fishes> [Brit fɪʃ, Am fɪʃ] RZECZOW.

I.fish out CZASOW. [Brit fɪʃ -, Am fɪʃ -] (fish out [sth], fish [sth] out)

fish w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła fish w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła fish w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

fish Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文