drôle w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła drôle w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. drôle (bizarre):

II.drôle [dʀol] RZECZOW. m dated

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
un drôle de paroissien inf, dated
un drôle de paroissien inf, dated
a queer fish inf

Tłumaczenia dla hasła drôle w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

drôle w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła drôle w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła drôle w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

drôle Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文