reçu w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła reçu w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.reçu (reçue) [ʀ(ə)sy] CZASOW. pp

reçu → recevoir

II.reçu (reçue) [ʀ(ə)sy] PRZYMIOT.

III.reçu (reçue) [ʀ(ə)sy] RZECZOW. m (ż)

Zobacz też recevoir

I.recevoir [ʀəsvwaʀ, ʀ(ə)səvwaʀ] CZASOW. przech.

1. recevoir (être le destinataire de):

2. recevoir:

I.recevoir [ʀəsvwaʀ, ʀ(ə)səvwaʀ] CZASOW. przech.

1. recevoir (être le destinataire de):

2. recevoir:

non-recevoir [nɔ̃ʀəsəvwaʀ] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła reçu w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

reçu w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła reçu w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też recevoir

I.recevoir [ʀəs(ə)vwaʀ, ʀ(ə)səvwaʀ] CZASOW. przech.

II.recevoir [ʀəs(ə)vwaʀ, ʀ(ə)səvwaʀ] CZASOW. nieprzech.

reçu [ʀ(ə)sy] RZECZOW. m (quittance)

I.recevoir [ʀəs(ə)vwaʀ, ʀ(ə)səvwaʀ] CZASOW. przech.

II.recevoir [ʀəs(ə)vwaʀ, ʀ(ə)səvwaʀ] CZASOW. nieprzech.

Tłumaczenia dla hasła reçu w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

reçu Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文