second w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła second w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.second (seconde) [səɡɔ̃, ɔ̃d] PRZYMIOT.

1. second (dans une séquence):

2. second (dans une hiérarchie):

II.second (seconde) [səɡɔ̃, ɔ̃d] RZECZOW. m (ż)

VI.second (seconde) [səɡɔ̃, ɔ̃d]

Tłumaczenia dla hasła second w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

second w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła second w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też cinquième

I.cinquième [sɛ̃kjɛm] PRZYMIOT. antéposé

II.cinquième [sɛ̃kjɛm] RZECZOW. mf

III.cinquième [sɛ̃kjɛm] RZECZOW. m

IV.cinquième [sɛ̃kjɛm] RZECZOW. ż

second [s(ə)gɔ̃] RZECZOW. m (dans une charade)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła second w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

second Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文