standard w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła standard w angielski»francuski słowniku

I.standard [Brit ˈstandəd, Am ˈstændərd] RZECZOW.

1. standard (level of quality):

II.standard [Brit ˈstandəd, Am ˈstændərd] PRZYMIOT.

bog-standard [Brit bɒɡˈstandəd, Am ˌbɑɡˈstændərd] PRZYMIOT. Brit inf

non-standard [Brit, Am ˌnɑnˈstændərd] PRZYMIOT. (gen)

standard w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła standard w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła standard w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

standard Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

standard z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文