standards w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła standards w angielski»francuski słowniku

I.standard [Brit ˈstandəd, Am ˈstændərd] RZECZOW.

1. standard (level of quality):

II.standard [Brit ˈstandəd, Am ˈstændərd] PRZYMIOT.

bog-standard [Brit bɒɡˈstandəd, Am ˌbɑɡˈstændərd] PRZYMIOT. Brit inf

standards w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła standards w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła standards w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

standards Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

standards z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文