figure w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła figure w angielski»francuski słowniku

I.figure [Brit ˈfɪɡə, Am ˈfɪɡjər] RZECZOW.

1. figure (number, amount):

a four-/six-figure sum

I.figure on CZASOW. [Brit ˈfɪɡə -, Am ˈfɪɡjər -] inf (figure on [sth])

I.figure out CZASOW. [Brit ˈfɪɡə -, Am ˈfɪɡjər -] (figure out [sth], figure [sth] out)

I.figure in CZASOW. [Brit ˈfɪɡə -, Am ˈfɪɡjər -] Am (figure in [sth], figure [sth] in)

figure w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła figure w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła figure w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

figure Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

figure z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文