millions w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła millions w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła millions w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
a chance in a million inf (slim)

millions w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła millions w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też cinquante, cinq

I.cinquante [sɛ̃kɑ̃t] PRZYMIOT.

II.cinquante [sɛ̃kɑ̃t] RZECZOW. m inv

I.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] PRZYMIOT.

II.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] RZECZOW. m inv

III.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] RZECZOW. ż (table/chambre/... numéro cinq)

IV.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] PRZYSŁ.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła millions w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
m

millions Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文