odds w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła odds w angielski»francuski słowniku

2. odds (chance, likelihood):

1. odd (strange, unusual):

it is odd that + subj (more formally)
+ subj it is odd to see

odds w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła odds w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła odds w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

odds Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

odds and ends Aus, Brit inf
la cote est à 3 contre 1
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文