bouts w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła bouts w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. bout (dernière partie):

en bout de piste AVIAT
round-/square-/red-tipped
pointy-/steel-/white-toed shoes

2. bout (morceau):

a bit at a time

Zwroty:

to clear off Brit inf
to split Am inf

Zobacz też discuter, chandelle

chandelle [ʃɑ̃dɛl] RZECZOW. ż

bout-dehors <pl bouts-dehors> [budəɔʀ] RZECZOW. m NAUT

bout-rimé <pl bouts-rimés> [buʀime] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła bouts w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

bouts w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła bouts w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zwroty:

Tłumaczenia dla hasła bouts w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

bouts Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文