length w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła length w angielski»francuski słowniku

I.length [Brit lɛŋ(k)θ, lɛn(t)θ, Am lɛŋ(k)θ, lɛnth] RZECZOW.

1. length (linear measurement):

2. length (duration):

Zobacz też full-length

I.full-length [Brit ˌfʊlˈlɛŋθ, Am ˌfʊlˈlɛŋθ] PRZYMIOT.

II.full-length [Brit ˌfʊlˈlɛŋθ, Am ˌfʊlˈlɛŋθ] PRZYSŁ.

medium-length [Brit ˌmiːdɪəmˈlɛnθ, Am ˌmidiəmˈlɛŋ(k)θ] PRZYMIOT.

length w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła length w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła length w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

length Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

length z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文