descend w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła descend w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. descendre (transporter):

to take [sb/sth] down (à to)

II.descendre [dɛsɑ̃dʀ] CZASOW. nieprzech. + v être

1. descendre:

to go down (à to)

3. descendre:

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła descend w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

descend w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła descend w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła descend w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

descend Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文