falling w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła falling w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

falling-out [Brit ˌfɔːlɪŋˈaʊt, Am ˈfɔlɪŋ ˌaʊt] RZECZOW.

falling-off [Brit fɔːlɪŋˈɒf, Am ˌfɔlɪŋˈɔf, ˌfɔlɪŋˈɑf] RZECZOW. a. falloff

III.fall <prét fell, part passé fallen> [Brit fɔːl, Am fɔl] CZASOW. nieprzech.

1. fall (come down):

9. fall ground → fall away

Zobacz też fall away

Tłumaczenia dla hasła falling w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

falling w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła falling w angielski»francuski słowniku

1. fall (drop down from a height):

III.fall <fell, fallen> [fɔ:l] PRZYMIOT. Am (of autumn)

falling Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to fall (down) in a (dead) faint Brit
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文