catégorie w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła catégorie w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

catégorie [kateɡɔʀi] RZECZOW. ż

sous-catégorie <pl sous-catégories> [sukateɡɔʀi] RZECZOW. ż

Tłumaczenia dla hasła catégorie w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

catégorie w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła catégorie w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła catégorie w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

catégorie Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

catégorie Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

catégorie z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文