ère w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła ère w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła ère w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
étranger/-ère m/ż
étranger/-ère (to à)
étranger/-ère à qn/qc
horloger/-ère m/ż
étranger/-ère m/ż
volailler/-ère m/ż
métayer/-ère m/ż
maraîcher/-ère m/ż

ère w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła ère w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła ère w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

ère Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

B.C.
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文